Treści dla nauczyciela

Podpisano porozumienia z przedstawicielami rynku pracyWIĘCEJ
INFORMATOR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUŁTUSKI NA ROK SZKOLNY 2019/2020Materiał w formie pliku .pdf
Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursieZachęcany uczniów biorących udział w projekcie do udziału w konkursie, którego celem jest wspieranie szkół w realizacji działań szkolnego doradztwa zawodowego oraz promowanie świadomego planowania kariery zawodowej przez uczniów. Przedmiotem konkursu jest praca w dowolnej formie (np. prezentacja multimedialna, plakat, komiks, broszura) na temat: JA i MOJA KARIERA. Uczniowie przygotują pracę konkursową na postawie samodzielnie uzupełnionych w trakcie projektu narzędzi do planowania kariery (Młodzieżowe Portfolio Kariery oraz Indywidualny Planer Kariery). W konkursie zostaną przyznane trzy główne miejsca (1-3) dla uczestników z każdej ze szkół uczestniczących w projekcie.

FORMULARZ KONKURSOWY
REGULAMIN KONKURSU
Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem – nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe podpisana przez Prezydenta RPWzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych - to najważniejsze zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP ustawa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-w-szkolnictwie-branzowym-staly-sie-faktem?fbclid=IwAR2wm8h03J6Ghy5EpAhCngaz-UCDOUMw1dXwChNJ8Kep8UVJwJkoDMZeLVA
Zawody przyszłościPlanując ścieżkę zawodową bardzo ważne jest aby odpowiednio wcześniej zapoznać się z prognozami i rankingami zawodów przyszłości. Odpowiedni wybór kierunku edukacji pozwoli właściwie  przygotować się do poszukiwanego zawodu oraz pomoże spełnić aspiracje i ambicje młodej osoby wchodzącej na rynek pracy. Czytaj więcej
Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowychZapraszamy Państwa do zapoznania się informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Źródło: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/rok-2017/
Barometr zawodów 2018 - powiat pułtuskiMateriał w formie pliku .pdf
Informacja sygnalna za I półrocze 2017Materiał w formie pliku .pdf
Informacja sygnalna za II półrocze 2017Materiał w formie pliku .pdf
Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisaneMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 16 sierpnia br. podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument ten wejdzie w życie od 1 września br. Czytaj więcej